BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

Zasady funkcjonowania

 

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Podstawową formą pracy szkoły  jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki  w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły  określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej  w Ostródzie.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie Data stworzenia : 2014-02-24 23:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-02-24 23:18 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-10-06 08:57 Osoba modyfikująca : Administrator