BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie działa na podstawie:

1. Uchwały XXXVIII/265/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
2. Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818)
4. Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr1 im. Armii Krajowej w Ostródzie jest Gmina Miejska Ostróda
http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
http://www.ko.olsztyn.pl/

Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie

Akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, ul. Pieniężnego 30  w Ostródzie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) .
  3. Uchwały nr L/288/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta Ostródy.

Odnośniki

Organem prowadzącym  szkołę  jest Gmina Miejska Ostróda
bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
www.ko.olsztyn.pl/

Podmiot udostępniający informacje: BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie Data stworzenia : 2014-02-24 23:17 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-02-24 23:17 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-10-04 07:55 Osoba modyfikująca : Administrator