Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Gminy Miejskiej Ostróda.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej  dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Gminy Miejskiej Ostróda.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy Miejskiej Ostróda.