Wyniki rekrutacji - lista kandydatów zakwalifikowanych do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki rekrutacji - lista kadydatów niezakwalifkowanych do klas I w roku szkolnym 2020/2021

KRYTERIA STOSOWANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY I

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I

Załącznik do karty zgłoszenia dziecka do klasy I

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓDZIE

KLAUZULA RODO ZAPISY